TV - Video - HiFi
HH ELEKTROLUX
911 01 Trenčín

tel.: 0944 314 090
hladkyjan@hhelektro.sk

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY, AKÁ ZMENA

 

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY, AKÁ ZMENA

 

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY,  AKÁ ZMENA

Neustály technologický vývoj, a predovšetkým zmätočný význam znamienok „plus“ si vyžiadali návrat k triedam A až G bez pridaných znamienok. Ale zmien a opatrení je viac. Ako budú nové energetické štítky vyzerať a aké zmeny nás čakajú? Čo si EÚ od nových nariadení o Ekodizajne sľubuje a čo prinesie novelizácia energetických štítkov bežnému spotrebiteľovi? Pripravili sme pre vás prehľad toho najdôležitejšieho, čo môžete očakávať.

 

 

Prečo dochádza k zmene energetických štítkov

Energetické štítky informujú o tom, do akej kategórie energetickej účinnosti sa daný spotrebič radí. Ide o komplexný systém platný v celej EÚ, ktorý pomáha spotrebiteľom lepšie sa orientovať pri nákupe elektrického spotrebiča a ľahko rozpoznať ten najúčinnejší. Zároveň výrobca motivuje k inováciám prospešným ako pre spotrebiteľov, tak aj pre životné prostredie.

Systém energetických štítkov bol zavedený v roku 1995 a veľmi sa osvedčil. Avšak v súčasnosti používané triedy A+, A++ a A+++, ktoré priniesla aktualizácia z roku 2010, sa stali postupom času neprehľadné a mätúce. Väčšina nových výrobkov sa totiž ocitla v tých najvyšších kategóriách (A+, A++ a A+++), zatiaľ čo v tých najnižších sa nevyskytoval žiadny produkt. Spotrebiteľov to môže viesť k domnienke, že pri kúpe spotrebiča v triede A+ si kupuje jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, avšak skutočnosťou je, že kategória A+ je momentálne v úspornosti až na treťom mieste. Okrem toho, neustále sa zdokonaľujúce technológie by si čoskoro žiadali pridanie dokonca štvrtého znamienka. Zmena systému štítkovania bola teda nevyhnutná.

Od kedy platia nové energetické štítky a akých spotrebičov sa týkajú

S cieľom o väčšiu zrozumiteľnosť a prehľadnosť energetických štítkov a vzhľadom na neustály technologický vývoj ohlásila teda EÚ aktualizáciu energetických štítkov.

Európska komisia schválila nové energetické štítky pre 6 skupín spotrebičov (päť skupín domácich spotrebičov, ktoré čaká zmena pôvodného štítkovania a šiesta, nová skupina výrobkov označovaných štítkami).

  1. Umývačky riadu
  2. Práčky a kombinované práčky so sušičkou
  3. Chladničky, mrazničky a vinotéky
  4. Svietidlá
  5. Elektronické displeje (displeje televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov)
  6. Komerčné chladiace zariadenia s priamou predajnou funkciou, teda komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch

A od kedy nové energetické štítky uvidíte v predajniach a na internete? Nové energetické štítky budú platiť od 1. marca 2021. Na svetelných zdrojoch sa nové štítky objavia od 1. septembra 2021.

Ako budú nové energetické štítky vyzerať?

Spotrebiteľa celkom iste najviac zaujíma, ako budú nové energetické štítky vyzerať a akých rozdielov sa oproti pôvodným štítkov dočkáme.

Zmena stupnice

Hlavnou zmenou je opustenie tried A+, A++ a A+++ a návrat ku stupnici v rozsahu A až G. Výrobky, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A+++ po D, budú na novom štítku zaradené do nižších tried na stupnici od A po G, hoci sa spotreba energie ani iné technické parametre daného výrobku nezmenia. Posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov do tried energetickej účinnosti a upravených spôsobov merania a výpočtu spotreby energie, ktoré sa viac približujú reálnym podmienkam.

Väčšia informovanosť

Energetické štítky budú v závislosti od výrobku uvádzať nielen spotrebu elektriny, ale aj ďalšie energetické a neenergetické informácie, napríklad informácie o spotrebe vody na každý umývací alebo prací cyklus, o úložnej kapacite, o vydávanom hluku atď. Intuitívne grafické znaky majú poslúžiť na ešte lepšie porovnanie produktov a informovanejší výber tovaru. V prípade chladiacej techniky sa po novom dočítame informácie o objeme chladničky či mrazničky, v prípade vinoték bude objem uvádzaný nie v litroch ako doteraz, ale v počte fliaš vína s objemom 0,75 litrov.

Úprava metodiky merania

Nová metodika merania sa týka umývačiek, práčok a kombinovaných práčok so sušičkou. V prípade týchto spotrebičov sa namiesto ročnej spotreby počítanej z ročného priemeru, ktorý sa často nezlučoval s reálnym používaním, počíta spotreba na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov, čo robí tento údaj prehľadnejší a pre spotrebiteľov pochopiteľnejší. Ročná spotreba udávaná v kWh zostáva v prípade chladničiek, mrazničiek a vinoték, keďže tieto spotrebiče sú v prevádzke 365 dní v roku. Napriek tomu sa údaje na starom a novom štítku môžu líšiť, pretože aj tu došlo k zmene metodiky merania, ktorá je teraz presnejšia.

Eco režim ako nový spoločný ukazovateľ

Ďalšou inováciou je zapojenie režimu Eco ako ukazovateľa, v ktorom je meraná spotreba vody, dĺžka programu, hlučnosť a ďalšie parametre pre práčky, umývačky a tiež práčky so sušičkami. Práve režim Eco bol zvolený v prípade týchto spotrebičov ako spoločný ukazovateľ, podľa ktorého môže spotrebiteľ prehľadne porovnať podstatné hodnoty jednotlivých spotrebičov.

Nové nariadenia o Ekodizajne majú viesť k podpore obehového hospodárstva a k ešte väčšje úspore energie. Dôraz je teda kladený predovšetkým na opraviteľnosť výrobkov, ich ľahkú rozoberateľnosť, dostupnosť náhradných dielov, možnosť modernizácie a samozrejme recykláciu.

 

Aký bude prínos nových energetických štítkov a nariadení Ekodizajnu

Nové energetické štítky budú zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie. Spotrebiteľovi poskytnú jasnejšie a lepšie porovnateľné informácie, čo mu pomôže lepšie sa rozhodnúť pri nákupe nového spotrebiča. Ďalším prínosom je, že nový spôsob štítkovania bude môcť držať krok s technologickým pokrokom, pretože poskytuje dostatočnú rezervu v zlepšovaní a zdokonaľovaní energetickej účinnosti spotrebičov.

V neposlednom rade by mal súbor predpisov o energetickom označovaní podstatne prispieť k dlhodobým cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy. Interné odhady Európskej komisie predpokladajú, že nové štítky by mali zabezpečiť celkovú ročnú úsporu energie do roku 2030 na 38 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie v Maďarsku. V spojení s balíčkom 11 nariadení o Ekodizajne sa očakáva, že tieto opatrenia prinesú do roku 2030 dodatočnú celkovú ročnú úsporu energie vo výške 94 TWh, čo je viac ako ročná spotreba elektrickej energie v Belgicku a Luxembursku.

Nové energetické štítky od marca 2021Nové energetické štítky od marca 2021 Návrh nových energetických štítkov pre svietidlá a   elektronické displeje

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o každom výrobku vďaka QR kódu

Nové energetické štítkyNa nových energetických štítkoch nájdete v závislosti na výrobku uvedenú nielen spotrebu elektriny, ale tiež napr. spotrebu vody na každý umývací, alebo prací cyklus, skladovaciu kapacitu, vydávaný hluk a ďalšie.

Po novom bude súčasťou štítku tiež tzv. QR kód. Stačí si ho naskenovať bežným smartfónom či tabletom a ocitnete sa v online databáze EPREL, ktorá vám umožní presnejšie porovnanie jednotlivých výrobkov. Databáza však bude slúžiť tiež k lepšej kontrole dodržiavania predpisov.