TV - Video - HiFi
HH ELEKTROLUX
911 01 Trenčín

tel.: 0944 314 090
hladkyjan@hhelektro.sk

Nákup na splátky

 

Splátkový predaj znamená komfort, jednoduchosť a bezpečný nákup z pohodlia Vášho domova. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme výlučne so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

Základné podmienky pre splátkový predaj:

  • Vek od 18 – 70 rokov
  • Platný občiansky preukaz
  • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu, ktorý je potrebné zdokladovať
  • Fakturačná adresa s trvalým pobytom
  • Klient nesmie byť v skúšobnej alebo výpovednej dobe, na materskej dovolenke a pod.
  • Pevná linka do zamestnania – nutná! Pokiaľ ste SZČO môžete uviesť telefón domov. V prípade, že nie je možné podmienku splniť, obráťte sa, prosím, na nášho splátkového špecialistu.

 

 

Príklad  na 6 mesiacov bez navýšenia.

Výška úveru 400      
Mesač. úroková sadzba        
Úverový rámec        
Minimálna splátka 13,5   Výška poistného 0,71
         
         
Splácanie 6 mesiacov        
  Splátka bez poistného Poistné Celková splátka Zostatok úveru
1.mesiac 66,67EUR 0,71 67,38 333,33
2.mesiac 66,67EUR 0,71 67,38 266,67
3.mesiac 66,67EUR 0,71 67,38 200
4.mesiac 66.67EUR 0,71 67,38 133,33
5.mesiac 66,67EUR 0,71 67,38 66,67
6.mesiac 66,67EUR 0,71 67,38 0
Celkom splatiť 400EUR 4,26    
         

 

                                     RPMN: 0,00%

                                     Fixná úroková sadzba: 0,00% p.a.

 

 

1. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

pre úver do 3000 €

Pri žiadosti o spotrebiteľský úver okrem občianskeho preukazu a druhého dokladu na overenie totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list) potrebujete vždy 1. doklad na overenie príjmu:


Po schválení  spotrebiteľského úveru

 

1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu
 

Zamestnanci:

 

Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní
Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže:

nakoľko Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme, je nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným dokumentom.

Podnikateľ (SZČO):

 

kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom. Ako potvrdenie akceptujeme aj vetu o elektronicky podanom daňovom priznaní.

Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

 

ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Dôchodcovia

 

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
potvrdenie z pošty, alebo
výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru

výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
Cudzinec

len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR

výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

pre úver nad 3000 €

V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a „druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na adresu spoločnosti Cetelem) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (v prípade schválenia úveru)“.

2. Schválenie/neschválenie úveru

 

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný. 

 

Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracujeme so spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s. a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.Budeme Vám napomocní pri výbere najvhodnejšej alternatívy pre Vás.

 

Užitočné informácie:

 
K schváleniu splátok budete potrebovať doložiť splátkové dokumenty. Prečítajte si bližšie inštrukcie pre Cetelem.
Odporúčame si úver poistiť. Viac o možnostiach poistenia nájdete na stránke splátkovej spoločnosti Cetelem.
Na splátky môže nakupovať fyzická osoba (nepodnikateľ aj podnikateľ), avšak nie právnická osoba.
Splátky je možné použiť len pre nákupy, kde výška úveru bude minimálne 130 €.
Fakturačné údaje sa musia zhodovať s údajmi v splátkovej zmluve a teda s údajmi v občianskom preukaze